Smågrisproducent

Oavsett om du letar efter vitaminer, järnpreparat eller hygienmedel kan vi hjälpa dig.

Slaktsvinsproducent

Oavsett om du är i behov av märkspray, hygienmedel eller flugbekämpningsprodukter kan vi hjälpa dig.

Slaktsvinsproducent

Oavsett om du är i behov av märkspray, hygienmedel eller flugbekämpningsprodukter kan vi hjälpa dig.

Mjölkproducent

Oavsett om du är i behov av diskmedel, juvervårdsprodukter eller mjölknäring kan vi hjälpa dig. Vi har tagit fram ett nytt standardsortiment för våra mineralfoder. 

Köttproducent

Oavsett om du är i behov av mineraler, mjölknäring eller hygienmedel kan vi hjälpa dig.

Vi har tagit fram ett nytt standardsortiment för våra mineralfoder. 

Köttproducent

Oavsett om du är i behov av mineraler, mjölknäring eller hygienmedel kan vi hjälpa dig.

Vi har tagit fram ett nytt standardsortiment för våra mineralfoder. 

Fjäderfä

Ägg och slaktkycklinsproducenter. Oavsett om du är i behov av vitaminer eller desinficeringsmattor kan vi hjälpa dig.

Gylle Fresh®

Gylle Fresh® är en produkt från Foder & Spannmål som tillsätts gödseln i pumpbrunnen eller i lagringsbehållaren för att sänka pH värdet och binda ammoniak. Ammoniaken binds som ammoniumsulfat och som ammoniumfosfat.

Därmed bevaras kväveinnehållet i gödseln och luktolägenheterna minskar vid omrörning och spridning.
Gylle Fresh® kan även användas för att förebygga eller åtgärda slemproppar. 

Nedan finns vidare information om Gylle Fresh® i artiklar skrivna i media.

Gylle Fresh®

Gylle Fresh® är en produkt från Foder & Spannmål som tillsätts gödseln i pumpbrunnen eller i lagringsbehållaren för att sänka pH värdet och binda ammoniak. Ammoniaken binds som ammoniumsulfat och som ammoniumfosfat.

Därmed bevaras kväveinnehållet i gödseln och luktolägenheterna minskar vid omrörning och spridning.
Gylle Fresh® kan även användas för att förebygga eller åtgärda slemproppar. 

Nedan finns vidare information om Gylle Fresh® i artiklar skrivna i media.

Staldren®

Staldren® är ett torrhygienmedel som kan användas till samtliga djurslag. Staldren® har en gedigen dokumentation mot bakterier, virus och svampsporer. Staldren är förberett för biocidförordningen (EU) nr 528/2012.

• Bakteriedödande
• Etsar inte
• Miljövänligt
• Klumpar inte / Blir inte hårt
• Klistrar inte
• Dödar Coli
• Dödar Straphylococcus
• Dödar Klebsiella
• Dödar svampsporer
• Inga fosfater
• Bider ammoniak
• Dödar salmonellabakterier
• Dödar Campylobacter
• Dammar minimalt
• PH-neutralt
• Frisk doft