Tillskott fjäderfä

Effekt +

Syror som motverkar bakterier i dricksvattnet och ökar foderutnyttjandet.

 

F&S Gårdsvitamin E-Selen

Flytande vitamin E och selen

 

F&S E+C Vitamin

Flytande vitamin E och C

 

F&S ADE Vitamin

Flytande vitamin ADE

 

E5000+Selen

Vitamin E och selen

 

Rengöring & Desinfektion

Staldren®

Det effektiva torrhygienmedlet
För mer information

Virkon S

Lättupplösligt desinfektionsmedel för djurstallar och utrustning.

Natriumhypoklorit

För rengöring och desinficering

Desinficeringsmatta

Minimera smittspridning vid besök och mellan avdelningar

Foam 2000 CL

Alkaliskt skumbildande rengöringsmedel med klor

Foam 30

Alkaliskt skumrengöringsmedel

Des Foam PAA

Skummande surt desinficeringsmedel

Desinfect Glutar Active

för både manuell och dimbehandling i tomma stallar

Oxivit Aktiv Plus

Surt desinfektionsmedel baserat på perättikssyra

Rodalon Handsprit

Rodalon Handsprit 70% 500ml 70% Etanol denaturerad med Isopropanol. 1% glycerol som mjukgörare.

Klortabs

Klortabs är ett effektivt desinfektionsmedel till användning efter rengöring.
Klortabs doseras i förhållandet 1 tablett till 10 liter vatten (200 ppm klor i brukslösning).
Verkningstid 2-5 minuter.

Skumspruta 2L

Manuell skumspruta för att lägga ut skum. Lämplig vid rengöring och desinficering av ytor med skummande produkt. Brukslösning blandas i behållaren.

Trycksprayflaska 2L

Manuell trycksprayflaska för att lägga ut vätska. Lämplig vid desinficering av ytor och utrustning när skummande produkt ej används. Brukslösning blandas i behållaren.

Halamid

En universell våtdesinfektion till alla djurslag. Dokumenterad effekt på flertalet bakterier och virus.

FS Kalk

Finkornig kalk med god uppsugningsförmåga som förbättrar stallmiljön. 

Staldren Sked

Robust sked för att ta upp Staldren ur säcken.

Staldren Motorblåsare

För total desinficering av tomma stallar.

Mot Flugor

Fly Roll

Klisterark på rulle med tillhörande galge för enkel montering.

 

Neporex

Effektivt sätt att reducera antalet fluglarver.

 

Agita

Bekämpar sugande flugor

Kill-it

För akuta problem med flugor och getingar

 

Fly master

För akuta problem med flugor

Flyson fly trap

Klisterark för flugor 12-pack

Flyson fly ribbon

Klistersnöre för flugor

Övrigt

Gyllefresh®

Minskad ammoniakförlust och mindre lukt med Gylle Fresh
För mer information

FS Pearl Silk Soap

Mild hudvårdande kroppstvål för alla hudtyper

Katrin S Handtork

Vitt torkpapper 12 pack

Industritork Blå

Industritork blå, 2-lagers. Fäller inte och har en god uppsugningsförmåga.

Kombitvätt

Kombitvätt Textiltvättmedel för kulör och vittvätt. Innehåller blekmedel som ger en lätt blekning från 70°C och en kraftigare blekning med högre temperatur. Mörka kulörta textilier tvättas vid 30-60°C.

pH stickor, pH 0-14

Praktisk att ha tillhanda vid surgörning av flytgödsel med Gylle Fresh (länk till Gylle Fresh)

Skumutläggare tryckluft

Skumutläggare komplett med två stycken munstycke, mätbägare och behållare. Idealisk vid t.ex. rengöring/desinficering med skummande produkter.